Celoroční údržba komunikací

Udržovat komunikace čisté a v dobrém stavu není potřeba jen z estetického hlediska. Hlavním důvodem pravidelné údržby je bezpečnost a to především v zimních měsících. Neodborně udržované komunikace mohou být příčinou i těch nejhorších neštěstí.

Nechte starosti s údržbou komunikací na nás!

Letní údržba komunikací

Zarostlé krajnice, hlínou zanesené strouhy a pytle s odpadky podél silnic. Všichni ten pohled známe. Předejít této situaci neumíme, ale umíme ji řešit.

V rámci letní údržby komunikací provádíme sběr odpadků podél komunikací, odstraňování plevelů a silných nánosů zeminy, které mohou zadržovat vodu v odpadních strouhách a způsobovat tak podmáčení a poškození krajnic. 

Dále provádíme odstraňování a odvoz zimního posypového materiálu a čištění komunikací. Čištění komunikací provádí naši zaměstnanci podle potřeby buď ručně nebo mechanicky pomocí naší techniky.

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba spočívá zejména v pluhování sněhuručním úklidu sněhuposypem vhodnými posypovými materiály ručně i mechanicky a v neposlední řadě pak odvozem sněhu. To vše jsme schopni díky našemu technickému vybavení spolehlivě zajistit.